A megérthetõ zene

2008. okt�ber 19. vasárnap 11:00, Zeneakadémia

Orff: Carmina Burana
Előad és vezényel: Hollerung Gábor


2008. december 7. vasárnap 11:00, Zeneakadémia

DALLAM

Mozart: Kis éji zene


Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

Egy-egy mû népszerûségének egyik legjelentõsebb fokmérõje, hogy a darab legismertebb témáit szinte mindenki el tudja dúdolni. A sorozat néhány másik mûvére ez nem feltétlenül igaz, de Mozart Kis éji zenéje esetében bizonyosan így van. Valóban: Mozart hihetetlenül bõkezûen bánt a dallamokkal, hiszen amíg Haydn vagy Beethoven egy-egy tételben 2, maximum 3 különbözõ dallamú témával operál,
Mozart nem ritkán 5-6 fülbemászó melódiával is megajándékoz minket. De ez jobbára vala mennyi mûvére érvényes.

Akkor miért pont a Kis éji zene?

Jegyek kaphatóak 1000, 1700 és 2200 Ft-os áron 


2009. janu�r 11. vasárnap 11:00, Zeneakadémia

FOKOZÁS

Ravel: Bolero


Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

Ha belegondolunk, Ravel Boleroja akár a világ legunalmasabb darabja is lehetne. Egyetlen táncritmus többszöri ismétlõdése, egyetlen, elsõre mégoly izgalmas dallam tucatnyi megismétlése jó negyedórán keresztül. Mégis a fokozás- és a
 tetõpont élmény az, ami az egyik legkedveltebb darabbá tette a Bolerot.

Ennyire egyszerû lenne?

Jegyek kaphatóak 1000, 1700 és 2200 Ft-os áron 


2009. febru�r 15. vasárnap 11:00, Zeneakadémia

SZENVEDÉLY

Pergolesi: Stabat Mater

Csereklyei Andrea – szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia – mezzoszoprán
Angelica Leánykar (karigazgató: Gráf Zsuzsanna)
Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

Különös vonzalmunk van a szenvedélyt megjelenítõ mûalkotások iránt. Szeretünk szenvedni, vagy épp ellenkezõleg: mások szenvedésével azonosulni? Mindenesetre az anya fájdalmát megjelenítõ középkori Mária himnusz legkülönbözõbb korszakokból
származó oratorikus megzenésítései igen nép szerûvé váltak. Érdekes módon a legnépszerûbbekben közös a szenvedés, fájdalom szinte teátrális megjelenítése. Pergolesi mûvét is, ha szövegét nem értenénk, akár operának is hallhatnánk. Sokan a romantikus fájdalom-kifejezése egyik elõfutárának tekintik a mûvet.

Vajon a szerzõ is így gondolta?

Jegyek kaphatóak 1000, 1700 és 2200 Ft-os áron


2009. m�rcius 29. vasárnap 11:00, Zeneakadémia

Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny

Fülei Balázs – zongora 
Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

Az emberek örök vágya a lehetetlen birtokba vétele, legyen szó akár a súlytalanság, akár saját fizikai korlátaink leküzdésérõl. Az alkotó- és különösen az elõadómûvészet egyik fontos eleme a virtuozitás. Ez sokáig a mesterség megmutatásának ambíciója volt, de különösen a XVIII-XIX. századra elsõsorban a közönség elkápráztatásának eszközévé vált. Csajkovszkij b-moll zongoraversenye
szintén kultikus népszerûségre tett szert, pedig sokan még mûvészi kvalitásait is kétségbe vonják.

Valóban a zongorista kozmikus nehézségû szólója tette ilyen népszerûvé a mûvet?

Jegyek kaphatóak 1000, 1700 és 2200 Ft-os áron[nyomtatás] [ablak bezárása]