Budafoki Dohnányi Zenekar

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

2011-02-13 19:30:00

Műsor

 
Mahler: III. szimfónia
 
Wiedemann Bernadett
Magnificat Ifjúsági Kórus 
Budapesti Akadémiai Kórustársaság
 
Vezényel: Roberto Paternostro
 
A mai estén a zeneirodalom egyik legnagyobb szabású, formailag legmerészebb szimfóniája csendül fel. Mahler számára a szimfónia nem más, mint „a rendelkezésre álló technika minden eszközével egy világot felépíteni“. Hitvallását, mely az ember és természet kapcsolatát mutatja be, így fogalmazza meg szerelmének írt levelében a szimfónia befejezését követõen: „Képzelj el egy olyan nagyszerû mûvet, melyben tényleg az egész világ tükrözõdik - amelyben mi magunk is csak hangszerek vagyunk, melyeket az univerzum szólaltat meg.“ A szimfónia filozófiai felépítése lineáris: célja az univerzum megmutatása, ahol a szerzõ a természetbõl indul ki és eljut Isten szeretetéig. Ebben is eltér a Beethoven-féle természetábrázolástól: bár a témát a természet segítségével járja végig (nyár, erdõ, rét, állatok, emberek), az utolsó két tételben túllép a földi léten, hogy egyesülhessen az istenivel, ez Mahler számára maga a szeretet megtestesülése. A szimfónia elsõ tétele meglehetõsen terjedelmes, egymaga kiteszi egy klasszikus szimfónia teljes játékidejét. Mahler programja szerint „Pán isten ébredését, a nyár bevonulását” ábrázolja. A további tételek arról muzsikálnak, „amit a virágok a mezõn, az állatok az erdõben, az emberek, az angyalok és a szeretet mesélnek” a zeneszerzõnek. Az ötödik tétel alt szólója Nietzsche Zarathustrájának szavait idézi, de a zene az elsõ tétel motívumait is visszahozza. Az üde hangzású, élénk ötödik tételben az angyalok meséjét halljuk, a nõi kar a gyermekkarral énekli a Wunderhorn-gyûjtemény közismert dalát: „Es sungen drei Engel ein süssen Gesang.” A finálé a szeretet meséjét mondja el, végérvényes következtetést levonva az egész mûrõl, melyet a szerzõ így fogalmazott meg: „Ez a szimfónia olyan lesz, amit a világ még nem hallott. A természet minden eleme megszólal benne, és olyan mély titkokat árul el, amit az ember csak álmában gondolhat“.
 
Az ittas ének (IV. tétel)
 
Ember, figyelj!
A titkos éjfél mit üzen.
Éj szállt le rám.
Mély álomból ocsudtam fel.
A világ mély;
mélyebb, mint hittem éberen.
Gyötrelme fáj,
de kínjánál mélyebb a kéj.
Kín szól: halál!
De öröklétre vágy a kéj;
mély öröklétre vágy a kéj.
 
(Keresztury Dezsõ fordítása)
 
Az angyalok éneke (V. tétel)
 
Örömének szállt a mennybe’
Három angyal áldva zengte.
Az égi kar azért vidult,
mert Péterrõl a bûn lehullt.
 
S hogy tizenkét tanítványa
Úr Jézussal vacsorázna,
Kérdé İ: „Mért maradsz állva,
S arcod miért könnyben ázva?“
 
„Vétkemen nem kell-e sírnom,
a megsértett Tíz Parancson?
Keserûn sírva kell mennem.
Ó jöjj hozzám s szánj meg engem.“
 
„A Tíz Parancsot áthágtad?
Térdre akkor, rogyjon lábad!
Mindenkoron Istent szeresd,
Égi örömöt így megszerezd.“
 
Égi öröm áldott város,
A végtelennel határos.
Égi örömöt nyert Péter
S Jézus által minden ember.
 
(Sütõ András fordítása)
 
Jegyek kaphatók 5000, 4000, 3200 és 2000 Forintért a Jegy- és bérletvásárlás menüpontban felsorolt helyeken.