A megérthetõ zene koncertjei

2009. október 18. vasárnap 11:00 - Olasz Kultúrintézet

’’Akiktõl megtanultam megérteni a zenét’’  -  Hollerung Gábor

AZ ÉLET TELJESSÉGE
Hommage á Pernye András

Mozart: Don Giovanni - részletek

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

Koncertleírás

Jegyek 2200, 1700 és 1000 Ft-os áron vásárolhatók a Jegy- és bérletvásárlás menüpontban található irodákban.

2009. november 29. vasárnap 11:00 - Olasz Kultúrintézet

A TÉBOLYULT REND
Hommage á Somogyi László

Bartók: Concerto

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

Koncertleírás

Jegyek 2200, 1700 és 1000 Ft-os áron vásárolhatók a Jegy- és bérletvásárlás menüpontban található irodákban.

2010. január 24. vasárnap 11:00 - Olasz Kultúrintézet

A KIFEJEZÉS EGYETEMESSÉGE
Hommage á Vásárhelyi Zoltán

Allegri: Miserere

Monteverdi: Io mi son giovinetta

Mendelssohn: Richte mich Gott

Brahms: Schaffe in mir Gott

Rachmaninov: Bogorodhitse

Kodály: Jézus és a kufárok

Vajda: Kolinda

Bach: Gloria a h-moll misébõl

Ars Nova Énekegyüttes (karigazgató: Kiss Katalin)

Budapesti Akakdémiai Kórustársaság (karigazgató: Balassa Ildikó)

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

Különösen szerencsésnek tartom magamat, hogy a magyar elõadómûvészet egyik utolsó nagy öregjének keze alatt énekelhettem négy éven át. Vásárhelyi tanár úr akkor már viszonylag kevés dologgal törõdött, a szöveg és zene viszonyával, az a zenei kifejezés tartalmával, módjával és eszközeivel viszont megszállottan. Nagyon sok szerzõ mûvét nem is engedte a hallgatóknak addig vezényelni, amíg nem volt biztos abban, hogy a kifejezés hitelessége megvalósul. Minden esztendõben a Zeneakadémia kórusával adott egy-két koncertet, ezek életem mai napig legnagyobb élményei közé tatoznak. Schütz, Mendelssohn, Kodály koncertjei a mai napi felejthetetlen útmutatást nyújtanak számomra.

Jegyek 2200, 1700 és 1000 Ft-os áron vásárolhatók a Jegy- és bérletvásárlás menüpontban található irodákban.

 

2010. március 21. vasárnap 11:00 - Olasz Kultúrintézet

ALAPFOGALMAK MESTERFOKON
Hommage á Simon Albert

Mendelssohn: Olasz szimfónia

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

Simon Albert alias „Jumi” a hatvanas-hetvenes évek Zeneakadémiájának egyik legnagyobb tudású személyisége volt. A mai ötvenes élvonalbeli zenészgenerációból talán senki sincs, aki valami módon nem tartja õt meghatározó mesterének. Azon kevesek közé tartozott, aki hihetetlen tudásával, ellentmondást nem tûrõ módon tudta bebizonyítani a zenei és technikai megoldások többnyire egyetlen helyes útját. Kérlelhetetlensége, megszállottsága az idõvel való bánni képtelensége miatt nagyon sokan tanácstalanul viszonyultak hozzá, mindazonáltal a legelementárisabb, legegyszerûbb dolgokkal kapcsolatos máig is érvényes válaszokat kaptam tõle. Néhány évig tanársegédje lehettem a Zeneakadémián, ahol többek között Mendelssohn szimfóniáját vezényeltem a fõiskolai zenekarral.

Jegyek 2200, 1700 és 1000 Ft-os áron vásárolhatók a Jegy- és bérletvásárlás menüpontban található irodákban.

2010. április 25. vasárnap 11:00 - Olasz Kultúrintézet

KARMESTERI SZEREPEK
Hommage á Kurt Masur

Dvoøák: VIII. szimfónia

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

1977-be Weimarban lehettem Kurt Masur növendéke, aki egészen más habitus volt: egy rendkívül kifinomult személyiség rendkívüli beleérzõ képességgel, aki látszólag a tárgyszerû mesterségbeli tudásra koncentrált, ugyanakkor mérhetetlen szeretettel, de kérlelhetetlen egyértelmûséggel világított rá a karmesteri szerepek, a zenekarhoz való viszony buktatóira, ellentmondásaira. A tõle látott karmesteri-emberi habitus életem egyik meghatározó célja lett. A kurzus záróhangversenyén Dvorák VIII. szimfóniáját vezényelhettem.

Jegyek 2200, 1700 és 1000 Ft-os áron vásárolhatók a Jegy- és bérletvásárlás menüpontban található irodákban.

 

2010. május 09. vasárnap 11:00 - Olasz Kultúrintézet

A MEGVÁLASZOLT KÉRDÉS
Hommage á Földes Imre

Kodály: Psalmus Hungaricus

Cselóczki Tamás – tenor
Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Balassa Ildikó)
Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

Földes Imrével talán a leghosszabb és legintenzívebb volt a kapcsolatom tanáraim közül. Még fõiskolás koromban „kollégájává” fogadott és csaknem két évtizeden át tanítottunk közösen a népmûvelési intézet ma már legendás emlékû karnagyi továbbképzõ tanfolyamain. A tanár úr, szintén megszállott ember, egyik alapelve hitem szerint munkám mottójává vált: egyetlen hang sem lehet a kottában, amirõl nem tudom, hogy miért az, miért akkor és miért úgy van leírva. A tanár úr nagyon sok részlet tudását követelte meg, de e részletek adják meg az igazi kulcsot egy mû megértéséhez és ezáltal persze hiteles elõadásához. Talán neki köszönhetem leginkább, hogy a zenei ismeretterjesztés elkötelezettje lettem, talán a megérthetõ zene sorozat sem jött volna létre a tõle kapott motiváció és tudás nélkül. A Psalmus Hungaricushoz egy egészen frappáns, ugyanakkor megrendítõen lényegi elemzése fûz.

Jegyek 2200, 1700 és 1000 Ft-os áron vásárolhatók a Jegy- és bérletvásárlás menüpontban található irodákban.